Анализа давања одговора

Ова табелa даје листу одговора на свако питање и учесталост у сваком давању одговора.

  • Учесталости тачних одговора су приказане црвеним текстом.
  • Учесталости погрешних одговора су приказане плавим текстом.
  • Учесталости игнорисаних одговора су приказане смеђим текстом.
  • Учесталости бројчаних података су приказане зеленим текстом.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English