Приказ(извештај) садржаја

Можете поставити различит садржај за приказ квиза "Врели Кромпирићи"

Селекција врсте приказа(извештаја)

Преглед
Ови извештаји су листе свих учествовања у квизу. Приказују слике и имена сваког корисника у низу са њиховим оценам за квиз и резултатима, временом и трајањем учешћа у квизу.Учешћа могу бити селектована и онда, ако треба, избрисана .

Једноставна статистика
Овај извештај је листа свих учествовања у квизу, изузев учествовања "у напретку". Приказује слике и имена сваког корисника у низу, са њиховим оценам за квиз и резултатима свих питања у свим учествовањима. Такође даје проценат резултата појединачних питања и квиза у целини.

Детаљна статистика
Овај извештај представља пуне детаље свих учествовања на квизу, изузев учествовања "у напретку". Извештај садржи следеће табеле:

Извештај о повлачењу клика
Овај извештај представља детаље сваког клика, од стране сваког студента у свим учествовањима у квизу, изузев учествовања "у напретку". Извештај може бити веома велик и у циљу преузимања и прегледа користе се програми широких страница, какав је Microsoft Excel. Детаљи колумни у овом садржају су доступни у помоћном фајлу-табели повлачења клика(click trail table ).

Садржај превлачења клика (click reporting) је једино доступан ако је омогућен приказ кликова у активностима ВрелогЛонца.

Селекција корисника

Сви корисници
Извештај  ће приказати одговоре свих корисника који су учествовали у квизу. Ово укључује кориснике који нису тренуто уписани на курс, "гостујуће" кориснике, креаторе курса и Moodle администратора.

Сви судионици у игри Извештај  ће приказати одговоре свих студената и професора који су тренутно уписани на курс, као и одговоре "гостујућих" корисника, креатора курса и Moodle администратора.

Група: назив групе
Извештај  ће приказати одговоре свих студената селектованих у групи. Ако нема група дефинисаних за овај курс, опције за групе се неће појавити у опадајућем менију.

Уписани студенти
Извештај  ће приказати одговоре свих студената тренутно уписаних на курс.Одговори професора неће бити укључени у приказ.

Појединачни студенти
Извештај ће приказати одговоре појединачних студената селектованих у опадајућем менију имена студената.

Селекција оцена

Сва учешћа
Извештај ће укључити одговоре сваког корисника, при сваком учешћу у квизу.

Најбоље учешће
Извештај ће укључити само одговоре највише оцењених учешћа, за сваког корисника.

Прво учешће
Извештај ће укључити само одговоре првог учешћа сваког корисника.

Последње учешће
Извештај ће укључити само одговоре већином недавних  учешћа сваког корисника.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English