Приказ следећег квиза

Не
Када се квиз Врели Кромпирићи заврши, Moodlе ће записати резултате и вратити их на главну страницу текућег курса

Да
Када се квиз Врели Кромпирићи заврши, Moodlе ће записати резултате и приказати следећи квиз Врели Кромпирићи у текућој секцији. Ако нема више квизова, Moodlе ће вратити главну страницу текућег курса.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English