Додај коментар у банку

Коментари који се чешће користе могу се додати у Форму оцењивања тако да се не морају поново писати сваки пут када су потребни. Ови коментари се појављују испод кућице Повратне информације/Коментари. Клик на коментар додаће тај текст у кућицу Повратне информације. Кораци за додавање коментара у Форму оцењивања су:

  1. Укуцајте коментар у кућицу Повратне информације/Коментари;
  2. Кликните на дугме "Додај коментар у банку".

Форма оцењивања се поново приказује. Нови коментар је остао у кућици Повратне информације/Коментари и појављује се (као линк) испод кућице Повратне информације/Коментари. У будућим проценама коментар се може једноставно додати кликом на његов текст. Тада је он додат у кућицу Повратне информације/Коментари.

Коментари из банке се увек додају на крај постојећег текста у кућици Повратне информације/Коментари и одвојени су од тог текста размаком.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English