Сакриј имена од студената

Задатак који оцењују учесници може бити оцењиван анонимно. У том случају се не приказују имена (ни слике ако их има) студента који оцењују. Једино се имена (датотека) решења користе за идентификацију радова који се оцењују.

Када задатак који оцењују учесници није анонимно оцењиван радови се приказују са именима (и сликама ако их има) студената који су предали рад. Ово може довести до одступања при оцењивању.

Примедба: Оцене предавача се никада не приказују анонимно.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English