Оцењивање примера предавача

Након што је предавач dоставио примере, битно је да их предавач и оцени.

Ове оцене су приватне за предавача и НЕ приказују се студентима ни у једном моменту у току задатка. Оне се користе интерно као референтнe прoценe са којима се упоређују процене студената. Што је процена студента ближа процени предавача, већа је његова "grading grade". Предавач има степен контроле како се поклапање оцена преводи у оцену. То је опција "Упоређивање оцена" у Радионици. Ова опција може да се промени у било ком моменту и да се поново израчунају поређења.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English