Врсте процене других учесника

Постоје два типа процена других учесника:

  1. Унете су једино повратне информације о елементима процене и општи коментари. Оцене елемената процене се не могу видети на страницама за оцењивање. Задацима се не даје укупна оцена. Одређује се способност оцењивања студената и ова и само ова процена утиче на коначне оцене студената.
  2. Од предавача и учесника се тражи да обезбеде и повратне информације и оцене. Задацима се даје коначна квантитативна оцена као и квалитативни подаци. Коначна оцена студента биће израчуната из (тежинске вредности) слагања предавачеве оцене, просечне оцене учесника и перформанси студента у оцењивању.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English