Преламање коначне оцене

Табела на екрану приказује Вам коначну оцену и како се до ње дошло. Коначна оцена се добија из могуће три компоненте:

  1. Оцена предавача за Ваш приложен рад.
  2. Просек оцена учесника за Ваш приложени рад.
  3. Оцена за Ваше умеће у фази оцењивања учесника. Ово умеће се базира на (a) томе да ли су Ваше оцене биле превисоке или прениске у поређењу са просечном оценом другиј студената (ово се зове одступање) (b) томе да ли Ваше оцене прате, поново по просеку, оцене које су дали други студенти (ово се зове поузданост) и (c) квалитету Ваших коментара других радова које сте оцењивали. Ово оцењује предавач. Ове три оцене умећа добијају тежинску вредност на основу фактора 1:2:3 респективно да би се добила укупна оцена која се користи. Другим речима, предавачево оцењивање коментара добија исту тежинску вредност као и фактори Одступања и Поузданости заједно.

Ове три компоненте могу бити тежински вредноване онако како се сматра пригодним за задатак. Ове три тежинске вредности се приказују у мањој табели.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English