Упоређивање процена

У радионици је уобичајено да једно решење процени предавач и студент. Ако се користе примери онда их предавач прво процени пре него што студенти процене одређени избор истих. Радови студената могу бити процењени од стране предавача, бар део њих , од стране одређеног броја студената. Радионица дозвољава предавачу да додели пропорцију оцене проценама студената, остатак оцене се додељује проценама самог рада. (Пропорција оцене која се даје овим двема областима поставља се при крају радионице.) Проценама студената даје се оцена базирана на њиховом слагању са одговарајућим проценама које је урадио предавач. (У одсуству предавачеве процене користи се просечна вредност студентских процена.)

Степен слагања процене студента и процене предавача базиран је на разликама између резултата у појединачним елементима (тачније, квадрати разлика се користе). Средња вредност ових разлика мора се конвертовати у смислену оцену. Опција "Упоређивање процена" предавачу дозвољава степен контроле над тим како ће се ова упоређивања конвертовати у оцене.

Да бисте схватили какав ефекат има ова опција, узмите (веома једноставан) случај процене која има десет Да/Не питања. На пример, процена може користити питања као "Да ли је табела коректно направљена?", "Да ли је израчунати профит $100.66?" итд. Претпоставимо да постоји десет оваквих питања. Када је изабрана опција "Врло слабо", савршено слагање између процена студента и предавача даје оцену од 100%, ако постоји само једно питање које се не поклапа оцена је од 90%, два неслагања дају 80%, три неслагања 70% итд. Ово може изгледати веома разумно и можете се запитати зашто се онда ова опција назива "Врло слабо" упоређивање. Елем, посматрајте случај студента који ради потпуно насумично процењивање где су одговори на десет питања једноставно погађани. У просеку ово би резултовало поклапањем у пет од десет питања. Дакле, неозбиљна процена ће добити оцену од око 50%. Ситуација постаје нешто осетљивија са опцијом "Слабо", тада насумична процена добија око 20%. Када је изабрана опија "Довољан", насумично погађање ће резултовати оценом нула у већини случајева. На овом нивоу, оцена од 50% се даје када се поклапају две процене на осам питања од десет. Ако се три питања не поклапају онда се даје оцена од 25%. Када је опција постављена на "Стриктно" ако имате два питања out of sync оцена је 40%. Премештањем на територију "Врло стриктно" неслагање у само два питања даје оцену од 35% а одступање у само једном питању даје оцену 65%.

Овај пример је помало неприродан како већина процена обично има елементе који имају низ вредности пре него само Да и Не. У овим случајевима већа је вероватноћа да упоређивање резултује нешто вишим оценама у односу на вредности наведене горе. Понуђени су различити нивои (Веома слабо, Слабо, Довољно, ...) тако да предавач може тачно да усклади упоређивања. Ако сматра да су оцене које су додељене проценама сувише ниске онда ову опцију треба подесити на "Слабо" или чак и "Врло слабо". У супротном, ако су оцене за процене студената, у општем случају, сувише високе треба подесити ову опцију било на "Стриктно" или "Врло стриктно". Најбоља почетна тачка је опција "Довољан".

У току курса радионице предавач може сматрати да су оцене које су добиле процене студената сувише ниске или сувише високе. Ове оцене се приказују на страници Администрација за вежбу. У том случају, предавач може променити подешавање ове опције и поново израчунати оцене за процене студената ("Оцене оцењивања"). Поновно рачунање се може урадити кликом на линк "Поновно оцењивање студентских процена" који се налази на страници администрације за вежбу. Ово се безбедно може извести у било комјем моменту у току радионице.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English