Елементи процењивања

За лакше оцењивање Процене вежби би требале да имају разуман број "Елемената процењивања". Сваки елемент би требао да покрије одређени аспект процене. Типично је да процена има негде између 5 и 15 елемената за коментарисање и оцењивање, прави број зависи од величине и сложености задатка. Задаци других учесника са само једним елементом су дозвољени и имају сличну стратегију оцењивања као и стандардни Moodle задаци.

Тип елемената зависних од стратегије оцењивања задатка.

Није оцењено. Елементи су описи аспекта задатка. Процењивач је замољен да коментарише сваки од ових аспеката. Као и код свих стратегија оцењивања и овде постоји простор за опште коментаре.

Прикупљено оцењивање. Елементи имају следеће три особине:

  1. ОПИС елемента процењивања. Ово би требало тачно да одреди који аспект задатка се процењује. Ако је процена квалитиативна од помоћи је да се наведу детаљи шта се сматра одличним, шта просечним, а шта слабим.
  2. РЕЗУЛТАТ елемента процене. Постоји више унапред одређених скала. Тај низ скала креће од једноставних Да/Не скала, преко multipoint скала до потпуне процентне скале. Сваки елемент има своју сопствену скалу која треба да је изабрана тако да се уклопи у број могућих варијација за тај елемент. Приметимо да ова скала НЕ одређује важност елемента у рачунању укупне оцене, скала од два бода има исти "утицај" као и скала од 100 бодова ако респективно елементи имају исту тежинску вредност...

  3. ТЕЖИНСКА ВРЕДНОСТ елемента процене. По правилу је елементима додељена иста важност када се рачуна укупна оцена задатка. То се може променити давањем више важним елементима тежинску вредност већу од један, а мање важним елементима тежинску вредност мању од један. Мењање тежинских вредности НЕ утиче на максималну оцену, та вредност је фиксирана параметром Максимална оцена. Тежинским вредностима може се доделити и негативна вредност, али је то експериментална особина.

Оцењивање грешком. Елементи ће н ормално описати одређене елементе или аспекте који морају бити присутни у задатку. Процена се ради на присутним елементима или аспектима или на њиховом одсуству. Предавач мора све да подеси како би се у табели оцена добиле предложене оцене када су сви елементи присутни, када један није просутан, када два нису присутна , итд. Ако су одређени елементи битнији од других, онда овим елементима може да се додели тежинска вредност већа од један. Мање важним елементима може да се додели тежинска вредност мања од један. Укупан "број грешака" је сума тежинских вредности елементата који недостају. Процењивач увек може урадити неко мање прилагођавање ових предложених оцена.

Оцењивање помоћу критеријума. Елементи ће дати скуп "нивоа" изјава које се могу користити за рангирање задатка. Изјаве могу бити заједничке или свака може бити самостална. Процењивач мора да одлучи која изјава најбоље одговара којем раду. Предавач такође мора да повеже сваку критеријумску изјаву са предложеном оценом. Процењивач може урадити нека мања прилагођавања предложеним оценама.

Рубрика. Слично је као и оцењивање помоћу критеријума осим што овде постоји више од једног критеријума. Број критеријума се наводи у параметрима задатка. Поред сваког критеријума може бити до пет "нивоа" изјава. У датом задатку број нивоа може варирати од критеријума до критеријума. Приликом подешавања критеријума празна изјава нивоа означава крај изјава нивоа. Тако неки критеријуми могу имати два нивоа, други имају три, највише до пет нивоа. Критеријум може имати тежинску вредност. Нивои могу добити 0, 1, 2, све до 4 бода. Оцена процене је сума тежинских вредности ових бодова.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English