Оцењивање студентских процена

Овај екран се користи за унос оцена предавача за процене које су урадили студенти током фаза предаје задатака и оцењивања истих. Користи се релативно једноставно оцењивање, score out of 20. Предавач може да одлучи шта се оцењује као и релативан збир из инструкција које су дате студентима пре почетка задатка. На пример, на вишем нивоу од студента се може захтевати да дају критике, на средњем нивоу се може тражити да истакну јачине и слабости, а на нижем нивоу студенти могу једноставно истицати грешке и нетачности.

Ако је доступна процена предавача се приказује before that of the student тако да се лако може извршити поређење. Коментари предавача могу служити као релевантна мишљења.

Оцену за процену ћете сачувати кликом на одговарајуће дугме у дну странице. Постоји могућност понављања оцењивања у току периода за "уређивање". Када то време истекне, оцене постају доступне студентима. "Оцена оцењивања" се, међутим, не открива студентима све док коначне оцене не постану доступне. (Разлог је велика вероватноћа да дође до конфузије између оцене рада и оцене ПРОЦЕНЕ тог рада, у раној фази задатка разлика неће бити сасвим јасна студентима.)

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English