Оцена студентских процена

Ово је максимална оцена која се може дати проценама које су урадили студенти на свом и/или неком другом раду. То је оцена за њихове процене. Праве оцене за процену се рачунају помоћу модула радионице поређењем те процене са "најбољом" проценом истог решења. "Најбоља" процена је она која је најближа средињој вредности свих процена. (Ово је "тежинска вредност" средње вредности ако је процени предавача додељена тежинска вредност већа од један.) Приметимо да ако постоји само једна процена предатог решења, та једина процена се узима за најбољу. Ако постоје две процене за предато решење, обе се сматрају за најбоље. Једино ако постоји три или више процена модул почиње да прави разлике између процена.

Ова оцена се некад назива и "оцена оцењивања" и није максимална оцена која је додељена за рад, та оцена се назива "Оцена предатих решења".

Оцена студента у радионици је сума ове оцене и оцене добијене за предато решење. Тако, ако је (максимална) оцена за Процене студената постављена на 20 и (максимална) оцена за предато решење постављена на 80, онда је (максимална) оцена радионице 100.

Ова вредност се у било којем моменту може променити и утицај промене на оцене које виде студенти (и предавач) је тренутан.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English