Руковање задацима у Workshop-у

Задатак у Workshop-у је сложенији него класичан задатак. Он укључује одређени број корака или фаза. Tо су

 1. Припрема задатка (Set Up Assignment) Оцењивање задатка треба рашчланити на одређени број ЕЛЕМЕНАТА који се оцењују. Ово чини оцењивање задатка мање произвољним и даје студентима костур на основу којег треба да раде задатке. Предавач има улогу одређивања елемената који се оцењују, на тај начин правећи страницу са оценама. (За више детаља погледајте ту страницу.)

  Са подешеним елементима оцењивања предавач ће нормално поднети мањи број примера рада. То су примери за вежбу за студенте да их оцене пре припремања својих сопствених радова. Свакако, пре него што задатак постане доступан студентима, ови примери би требали бити оцењени од стране предавача. Ово обезбеђује предавачу образац "одговора" када прегледа процене студената за ове примере (настале у следећој фази).

  Подношење примера радова од стране предавача је опционо и за одређене задатке може бити неприкладно.

 2. Дозволи студентима подношења (Allow Student Submissions) Задатак је сада отворен за студенте. Ако је предавач поставио примере рада, од студената се захтева да оцене одређени број истих. (Број потребних оцењивања је задат када је креиран задатак.) У моменту када је студент урадио захтевани број оцењивања, може да поднесе свој рад. У случају да задатак нема примере студенти су слободни да поднесу своје радове без икаквих препрека.

  Предност остављања задатка у фази Подношења је да се дозволи дорађивање поднесака. Када су они касније додељени, у наредне две фазе, боља је расподела рада. Ако је задатак стављен директно у "Дозволи подношења и оцењивања " (" Allow Submissions and Assessments") фазу из фазе "Припреме" ( "Set Up" фаза) (што је дозвољено) студенти који предају радове раније биће усмерени да процене раније предате радове, а студенти који предају рад са кашњењем биће усмерени да процене радове предате са кашњењем. Додавање "кашњења" ("delay") пре почетка процењивања од стране учесника ублажиће тај проблем у великој мери.

  Када студент преда рад предавач може, ако студент жели, да процени тај рад. Ова процена може се укључити у коначну оцену студента. Ове процене могу учествовати и у фази предаје и у фази процењивања у задатку.

 3. Дозволи студентима подношења и процењивања (Allow Student Submissions and Assessments) Ако задатак укључује и процене других учесника, студентима који су предали рад сада су приказани радови другиј студената које треба да процене. Студентима који још нису предали рад дозвољено је да га предају (али им се не приказују радови других студената да их процене). У овој фази, решења, поново предата решења и процене предатих решења и поново предатих решења могу се налазити заједно.

  Предавач може хтети да раздвоји предато решење и процену истог од стране учесника у две одвојене фазе, да би сачекао да сви студенти предају своје радове пре него што се пређе у фазу процењивања од стране учесника. У том случају, ова фаза се уопште не користи, задатак из фазе "Дозволи подношења" иде директно у фазу "Дозволи процењивања". Ово омогућава предавачу да постави крајњи рок за предају решења и задатак се по истеку овог рока премешта у фазу "Дозволи процењивања".

  Ако предавач, у другу руку, не жели овакву стриктну поделу у задатку, онда задатак користи ову фазу. Када је дозвољено да се предата решења и процене јављају заједно, предавач би требао да размисли о постављању Нивоа новог додељивања на ЈЕДАН (или евентуално ДВА) да дозволи додељивањима да теку несметано (за више детаља погледајте страницу за помоћ за ту опцију). Приметимо да, ако је урађено тако, то ће довести до тога да нека од предатих решења буду више пута процењена (од стране учесника) а нека мање у односу на већину предатих решења.

  Када студент заврши процену учесници могу да виде ту процену. Студент који је предао решење може коментарисати у процени ако је та опција одабрана за задатак.

 4. Дозволи студентима процењивања (Аllow Student Assessments) У овој фази се настављају процене учесника али студентима није дозвољено да предају решења, што укључује и поновну предају решења. Студентима који нису предали своје решење каже се да предаја решења више није дозвољена и њима се не приказују никакви поднесци (других учесника) да процене.

 5. Приказивање коначних оцена Завршна фаза задатка постоји да би се омогућило студентима да виде детаљно своје коначне оцене. Индивидуалне процене које доприносе коначној оцени сваког предатог решења могу бити поново прегледане.

  Студентима (и предавачу) се приказује "Заједничка табела" свих предатих решења студената. Она су поређана по висини оцене, најбоље решење је у врху.

У било којој фази задатка предавач може отворити Администраторску страницу. Она показује тренутну фазу задатка. Такође, излистава Примере предатог решења предавача (ако их има), процене студената (примера предавача, својих радова, и предатих решења других студената), и предата решења студената. Предавач ову страницу може користити да процени и поново процени предата решења, избрише предата решења и процене, и уопште да прати ток задатка.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English