Број процена прeдатог решења студента

Овај број одређује да ли су студенти замољени да као учесници оцене радове других студената. Ако овај број није нула, онда је сваком студенту понуђен тај број радова других студената да процени. Након процењивања, "власник" рада може да види коментаре и могуће и оцену коју су учесници дали. (Процена учесника може бити итеративан процес у зависности од тога како је подешена опција "Сложи се са проценом".)

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English