Број прилога очекиваних у предатом решењу

Број којисе овде унесе одређује колико "кућица за постављање" ("upload boxes") се приказује када студент предаје своје решење. Ова број може бити нула, што значи да нису дозвољени прилози. Ако се прилози очекују, број се поставља на 1, 2, највише 5. Нормално је да је ова број 0 или 1, али у неким задацима се може тражити од студената да предају више од једног прилога.

Ако је број постављен на 3, рецимо, и студент приложи само два документа уз своје решење, биће приложена само два документа и неће бити порука са упозорењем. Према томе, када предају решење (у једнокорачном поступку) студенти могу да приложе произвољан број докумената уз своје решење, све до максималног броја одређеног овом опцијом.

Примедба: Ова опција не одређује максималан број прилога које студенти могу да додају свом решењу. Она само одређује колико ће "кућица за постављање" бити приказано. Студент је слободан да дода више прилога свом решењу уређивањем решења. Ово би било неуобичајено.

Подразумевана вредност ове опције је нула, тј. прилози нису обавезни.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English