Број коментара, елемената, критеријума или рубрика

Број који се овде унесе одређује колико тачака ће се користити у проценама. У зависности од стратегије оцењивања, ова број даје број коментара, елемената процене, критеријума или категорија (скупова) критеријума у рубрици. Уобичајено је да задатак има нешто између 5 и 15 тачака процене, стваран број зависи од величине и комплексности задатка.

Све процене имају поље за Опште коментаре. За задатак који се "Не оцењује" вредност која се овде наведе одређује број додатних поља за коментаре. Може бити наведена нула и резултати у процени ће имати само поље за Опште коментаре.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English