Ниво новог додељивања

Овај ниво одређује да ли је додељивање процена учесника разреду балансирано или не. Термин "балансирано" овде се односи на број колико пута је предато решење студента додељено за процену (учесника). Када је Ниво новог додељивања постављен на НУЛУ, све предата решења су додељена исти број пута, што значи да је додељивање балансирано. Када је Ниво постављен на ЈЕДАН, тада нека од предатих решења могу бити додељена једном више него друга (одакле следи да нека предата решења могу бити додељена једном мање него друга), што повлачи да додељивање није балансирано. Слично, ако је Ниво постављен на ДВА дозвољен је већи степен небалансираности.

Идеално је да све процене учесника буду балансиране. Међутим, мана је што неки студенти неће имати испуњену квоту предатих решења да оцене све ДОК и последњи студент не преда своје решење. Када је Ниво новог додељивања постављен на ЈЕДАН, већина студената ће видети да имају испуњену квоту предатих решења за оцењивање и они не морају да чекају на решења која касне. Чекање на решења која касне треба да је још ређе када је ниво постављен на ДВА.

Тако у задатку Радионице где је број процена учесника постављен на 5, и нема сумње да ће нека предата решења бити процењена (од стране учесника) 4 пута, нека 5 пута и нека 6 пута, онда ће задатак "тећи глатко" и студенти неће морати да чекају тако дуго на друге да предају свој рад ако је Ниво новог додељивања промењен из своје претпостављене вредности, која је НУЛА, на вредност ЈЕДАН.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English