Поновно предавање задатака

По правилу, студенти не могу поново да предају задатке, дозвољено им је да то ураде само једном.

Ако укључите ову опцију, онда ће студентима бити дозвољено да предају више од једног рада за тај задатак. Ово може битит корисно ако предавач жели да охрабри студенте да ураде боље задатке итеративним процесом.

Процена предатих решења је додељена на бази броја процена којих је решење имало. Тако нова предата решења студента врло лако постају кандидати за процену од стране учесника. Међутим, ако је студент поново предао неки број решења у кратком року онда она сва имају исту вероватноћу да буду процењена. Задатак НЕ даје приоритет најновијем предатом решењу.

Коначна оцена студената је базирана на њиховим укупним "оценама оцењивања" и на предатом решењу са највишом оценом.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English