Сакриј оцене пре потврђивања

Ова опција се може користити у задатку радионице када мора постојати потврђивање између студената у сваком задатку. Претпостављена вредност је да се прикаже студент чији рад се процењује са коментарима и оценама процене учесника. Ово може довести до више полемика него кад је опција укључена и процене се приказују без оцена.

Ако опциј аодређује да се оцене сакрију у процени учасника, оцене се приказују када је дошло до потврђивања. Ово потврђивање ће, наравно, бити урађено само на коментарима. Ако се ови коментари не поклапају у разумној мери са оценама, онда студент чији рад је оцењиван може да се жали предавачу.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English