Оцењивања са и без оцене

Уопштено, оцењивањима од стране студената је дат сразмерно мали проценат оцена које утичу на њихову финалну оцену. Рад са оценама датим од стране студената (а и оним од стране наставника) се врши у позадини, у workshop модулу. Уколико је поднесак оцењен три или више пута, модул може донети разумну процену "вредности" сваког оцењивања. (За поднеске који су оцењени само једном или два пута, тим оцењивањима је придружена максимална "вредност". Како се процес рангирања одвија у редовним интервалима, број нерангираних оцењивања ће нормално бити нула. (Приметимо да у Workshops где мора постојати консензус за оцењивање, оцењивања која немају консензус ће врло вероватно бити нерангирана. Стога ће број нерангираних оцењивања у овом типу Workshops вероватно бити већи од нуле али тај број би требао да се смањује током добијања консензуса за оцењивања.)

Функција овог линка је да издејствује поновно израчунавање ранга оцењивања. Наставник ће пожелети да уради ово када се било која од следеће две опције промени:

  1. Опција "Поређење оцењивања";
  2. Рангирање придружено наставниковом оцењивању.
Клик на овај линк ће сместа приказати најсвежија рангирања, која осликавају тренутне вредности дате овим параметрима. Измене других подешавања workshop, као што је вредност ранга самог по себи, неће захтевати поново израчунавање.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English