Оцењивања са и без оцене (студентски поднесци)

Оцењивања студентских поднесака Ово су "суседска" оцењивања која врше студенти узајамно на њиховим радовима. У општем случају, ова оцењивања НЕ МОРАЈУ бити оцењена од стране наставника. Уколико је сваки од студентских поднесака оцењен око пет пута, систем може донети разуман закључак о индивидуалној процени достигнућа студената. Када је број "суседских" оцењивања релативно мали, тада ће наставник можда пожелети да оцењивањима придружи и саму оцену. Све оцене придружене оцењивању се могу узети у обзир при израчунавању коначне оцене за студенте.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English